Kurumsal Kimlik Faydaları

Kurumsal Kimlik Faydaları

Zaman içinde bazı noktalarda, “markalaşma” ve “logo” kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılmaya başlamıştır. Markalar birçok firma için, logolar önde olmakla birlikte görsel ve kurumsal kimlik disiplini süsleme amacıyla düşünülmüştür.

Temelde, kurumsal ve marka kimlikleri ürün ve hizmetlerde firmanın kültürü, karakteri, kişiliğin ifadesi ve yansıması vardır ve tüketiciler, çalışanlar, tedarikçiler, ortaklar ve yatırımcılar ile bu yansımaları ilham verici bularak bunlara güvenirler. 20. yüzyılın ortalarında, görsel kimlik sistemlerinin geliştirilmesi hemen hemen tüm marka girişimlerine dayanak olmuştur. Coca-Cola, IBM, Mercedes, Ford, Levis ve Mc Donalds - akla çabuk gelen bazı örnekler arasındadır ve ikonik markalar haline gelmişlerdir.

Bu ikonik kimliklerin başarısı çoğunlukla 2. Dünya Savaşı sonrasında tüketici odaklı ekonomilerde patlamasının, yansımaları olan reklam mesajları ile sürdürülmüştür. Kurumsal firmaların görsel kimliklerinin basit ama güçlü olmasında ki en büyük etken tüketicilerin ve genel kitlenin bu firmayı kolayca anlamak istemesiyle doğru orantılıdır. Görsel anlatım değerleri güçlü olan firmaların bilinirlik ve endüstriyel zafer kararlılıkları onları diğer firmalardan ayıran özellik olmuştur.

20. Yüzyılın sonlarında, dünyamızın teknolojisi tamamen değişmiştir. İnternet ve sonradan da sosyal medya tüm markalar için önemli bir hale gelmiş ve kim olduklarını bu şekilde ifade etmeye başlamışlardır.